بنام عشق 

شب عروسيه، آخره شبه ، خيلي سر و صدا هست. ميگن عروس رفته تو اتاق لباسهاشو عوض کنه هر چي منتظر شدن برنگشته، در را هم قفل کرده. داماد سروسيمه پشت در راه ميره داره از نگراني و ناراحتي ديوونه مي شه. مامان باباي دختره پشت در داد ميزنند: مريم ، دخترم ، در را باز کن. مريم جان سالمي ؟؟؟

 آخرش داماد طاقت نمياره با هر مصيبتي شده در رو مي شکنه ميرند تو. مريم ناز مامان بابا مثل يه عروسک زيبا کف اتاق خوابيده. لباس قشنگ عروسيش با خون يکي شده ، ولي رو لباش لبخنده! همه مات و مبهوت دارند به اين صحنه نگاه مي کنند. کنار دست مريم يه کاغذ هست، يه کاغذي که با خون يکي شده. باباي مريم ميره جلو هنوزم چيزي را که ميبينه باور نمي کنه، با دستايي لرزان کاغذ را بر ميداره، بازش مي کنه و مي خونه :

سلام عزيزم. دارم برات نامه مي نويسم. آخرين نامه ي زندگيمو. آخه اينجا آخر خط زندگيمه. کاش منو تو لباس عروسي مي ديدي. مگه نه اينکه هميشه آرزوت همين بود؟! علي جان دارم ميرم. دارم ميرم که بدوني تا آخرش رو حرفام ايستادم. مي بيني علي بازم تونستم باهات حرف بزنم. ديدي بهت گفتم باز هم با هم حرف مي زنيم. ولي کاش منم حرفاي تو را مي شنيدم. دارم ميرم چون قسم خوردم ، تو هم خوردي، يادته؟! گفتم يا تو يا مرگ، تو هم گفتي ، يادته؟! علي تو اينجا نيستي، من تو لباس عروسم ولي تو کجايي؟! داماد قلبم تويي، چرا کنارم نمياي؟! کاش بودي مي ديدي مريمت چطوري داره لباس عروسيشو با خون رگش رنگ مي کنه. کاش بودي و مي ديدي مريمت تا آخرش رو حرفاش موند. علي مريمت داره ميره که بهت ثابت کنه دوستت داشت. حالا که چشمام دارند سياهي ميرند، حالا که همه بدنم داره مي لرزه ، همه زندگيم مثل يه سريال از جلوي چشمام ميگذره. روزي که نگاهم تو نگاهت گره خورد، يادته؟! روزي که دلامون لرزيد، يادته؟! روزاي خوب عاشقيمون، يادته؟!

نقشه هاي آيندمون، يادته؟! علي من يادمه، يادمه چطور بزرگترهامون، همونهايي که همه زندگيشون بوديم پا روي قلب هردومون گذاشتند. يادمه روزي که بابات از خونه پرتت کرد بيرون که اگه دوستش داري تنها برو سراغش.

يادمه روزي که بابام خوابوند زير گوشت که ديگه حق نداري اسمشو بياري. يادته اون روز چقدر گريه کردم، تو اشکامو پاک کردي و گفتي گريه مي کني چشمات قشنگتر مي شه! مي گفتي که من بخندم. علي حالا بيا ببين چشمام به اندازه کافي قشنگ شده يا بازم گريه کنم. هنوز يادمه روزي که بابات فرستادت شهر غريب که چشمات تو چشماي من نيافته ولي نمي دونست عشق تو ، تو قلب منه نه تو چشمام. روزي که بابام ما را از شهر و ديار آواره کرد چون من دل به عشقي داده بودم که دستاش خالي بود که واسه آينده ام پول نداشت ولي نمي دونست آرزوهاي من تو نگاه تو بود نه تو دستات. دارم به قولم عمل مي کنم. هنوزم رو حرفم هستم يا تو يا مرگ. پامو از اين اتاق بزارم بيرون ديگه مال تو نيستم ديگه تو را ندارم. نمي تونم ببينم بجاي دستاي گرم تو ، دستاي يخ زده ي غريبه ايي تو دستام باشه. همين جا تمومش مي کنم. واسه مردن ديگه از بابام اجازه نمي خوام. واي علي کاش بودي مي ديدي رنگ قرمز خون با رنگ سفيد لباس عروس چقدر بهم ميان! عزيزم ديگه ناي نوشتن ندارم. دلم برات خيلي تنگ شده. مي خوام ببينمت. دستم مي لرزه. طرح چشمات پيشه رومه. دستمو بگير. منم باهات ميام ....

پدر مريم نامه تو دستشه ، کمرش شکست ، بالاي سر جنازه ي دختر قشنگش ايستاده و گريه مي کنه. سرشو بر گردوند که به جمعيت بهت زده و داغدار پشت سرش بگه چه خاکي تو سرش شده که توي چهار چوب در يه قامت آشنا مي بينه. آره پدر علي بود، اونم يه نامه تو دستشه، چشماش قرمزه، صورتش با اشک يکي شده بود. نگاه دو تا پدر تو هم گره خورد نگاهي که خيلي حرفها توش بود. هر دو سکوت کردند و بهم نگاه کردند سکوتي که فرياد دردهاشون بود. پدر علي هم اومده بود نامه ي پسرشو برسونه بدست مريم اومده بود که بگه پسرش به قولش عمل کرده ولي دير رسيده بود.

 حالا همه چيز تمام شده بود و کتاب عشق علي و مريم بسته شده. حالا ديگه دو تا قلب نادم و پشيمون دو پدر مونده و اشکاي سرد دو مادر و يه دل داغ ديده از يه داماد نگون بخت! مابقي هر چي مونده گذر زمانه و آينده و باز هم اشتباهاتي که فرصتي واسه جبران پيدا نمي کنند.

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ |
 

23

Òآزمون تعادل مخچه ای

معاینه ایستادن وراه رفتن

اختلالات حرکتی

1.اختلالات نخاعی

2.اختلالات سلولهای شاخ قدامی

3.ضایعات ریشه اعصاب

4.اختلالات اعصاب محیطی

5.اختلالات انتقال عصبی عضلانی

6.اختلالات عضلانی

7.حالت افزایش فعالیت واحد حرکتی

اختلالات نخاعی

Ò-ضایعه نخاعی ناشی از ضربه
Ò-ضایعات نخاعی ناشی از اختلالات میلین زدا ((MS
Ò-ضایعات عفونی یا التهابی(ایدز)
Ò-ضایعات نخاعی عروقی
Ò-اختلالات ناشی از سوء تغذیه
Ò-اسپوندلیوز گردنی
Ò-ناهنجاریهای مادرزادی
Ò-تومورها وفشارهای وارده بر نخاع(دیسک کمر)

اختلالات شاخ قدامی نخاع

-اختلالات ایدیوپاتیک شاخ قدامی نخاع

-اختلالات عفونی شاخ قدامی نخاع

ضایعات ریشه اعصاب

پرولاپس حاد دیسک بین مهره ای

اسپوندلیوز گردنی

کنده شدن ریشه های عصبی در نتیجه ضربه

سندرم دنده گردنی

سایر علل پلکسوپاتی  براکیال  و لومبو ساکرال

اختلالات اعصاب محیطی

پلی نوروپاتی

منونوروپاتی مولتیپلکس

منونوروپاتی سیمپلکس

اختلالات عصبی عضلانی

میاستنی گراویس

سندرم میاستنیک (سندرم لامبرت ایتون)

بوتولیسم

آنتی بیوتیکهای آمینوگلیکوزیدی

اختلالات عضلانی

دیستروفی های عضلانی

میوپاتی های مادر زادی

اختلالات میوتونیک

میوپاتیهای(التهابی-متابولیک- -غددی-ناشی ازالکل ودارو)

میوگلوبینوری

حالت افزایش فعالیت واحد حرکتی

اختلالات مرکزی

اختلالات عصب محیطی

اختلالات عضلانی

رویکرد تشخیصی در اختلالات حرکتی

1-شرح حال و معاینه

2-سابقه طبی

3-سابقه تکاملی

4-سابقه خانوادگی

شرح حال و معاینه

بیماران مبتلا به نقص حرکتی معمولا از ضعف،احساس سنگینی،زمختی حرکات،اختلال در کنترل عضلات یا اشکال در انجام اعمال شاکی هستند. کلمه ضعف گاهی به معنی کمبود انرژی ،انگیزه، واشتیاق به صورتی غیر اختصاصی به کار می رود به همین جهت منظور بیمار از ضعف باید مشخص گردد.معنای دقیق این کلمه کاهش قدرت عضلانی است.

شرح حال

الف-نحوه شروع(حاد .غیرحاد)

ب-سیر پیشرفت (تدریجی .نوسانی .پلکانی)

ج-علایم همراه (کمردرد آفازی .نقص میدان بینایی)

د-شدت نشانه ها(مستقل .زمینگیر)

سابقه طبی

متاستاز ازنقاط دیگر

ضعف اندامهای تحتانی در بیماران دیابتی

سابقه تکاملی

اختلالات دوران    جنینی

                           حین زایمان

                               دوران کودکی

                                     نوجوانی

                                         جوانی و....

سابقه خانوادگی

با توجه به این موضوع که بسیاری از اختلالات عصبی عضلانی به صورت مادر زادی منتقل میشوند بررسی این نکته از اهمیت خاصی در این بیماران بر خوردار است.

معاینه سیستم حرکتی

Ò-ظاهر عضله(آتروفی . هایپرتروفی وهایپرتروفی کاذب)
Ò-وجود یا عدم وجود فاسیکولاسیون(نشانه ضعف در نتیجه ضایعه نورونهای حرکتی)
Ò-تون عضلانی(مقاومت عضله در مقابل حرکات غیر فعال مفاصل)
Òقدرت عضلانی
Òهماهنگی عضلانی
Òرفلکسهای وتری
Òراه رفتن

راه رفتن

Òنخست مشاهده راه رفتن طبیعی بیمار
Òمشاهده ایستادن وقامت بیمار
Òسهولت شروع و خاتمه راه رفتن بیمار
Òچرخیدن به طرفین
Òطول گامهای بیمار
Òآهنگ راه رفتن بیمار
Òتوجه به هرگونه حرکات(اضافی وغیراضافی)درراه رفتن بیمار
Òممکن است برخی اختلالات خفیف فقط در هنگام دویدن مشاهده شود

راه رفتن

راه رفتن روی پاشنه یا نوک پا

لی لی رفتن

انواع اختلالات راه رفتن

Ò-راه رفتن آپراکسیک
Ò-ضایعات مسیر کورتیکو اسپاینال
Ò-اختلالات فرونتال
Ò-اختلالات خارج هرمی
Òاختلالات مخچه ای
Òاختلالات حسی
Òاختلالات  سلولهای شاخ قدامی .اعصاب حرکتی محیطی .وعضلات مخطط
Òراه رفتن نا متعادل در افراد مسن

راه رفتن آپراسیک (apraxic  gait)

Òدربیماران بااختلال عملکرددوطرفه فرونتال که در هیدروسفالی وزوال عقلی پیشرونده مشاهده میشودایجاد میگردد اندامها دچار ضعف یاعدم هماهنگی نیستنداما بیمارقادر به ایستادن به تنهایی یاراه رفتن صحیح نیست وچنین به نظر میرسد که پاهابه زمین چسبیده اندراه رفتن در صورتی که امکانپذیرباشد نامتعادل نامطئن وبا قدمهای کوتاه بوده.به دشواری آغازمیشود(منجمد شدن)وپاها در جهاتی نا متناسب با مرکز ثقل حرکت داده میشوند.

ضایعات مسیر کورتیکو اسپاینال

Òبه هرعلتی ممکن است سبب اختلال راه رفتن شوندکه نوع آن به یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن ضایعه بستگی دارد دربیماران مبتلا به همی پارزی ضعف واسپاستیسیته یک طرفه سبب میشود اندام تحتانی هنگام راه رفتن در جهت جلو حرکتی چرخشی (Sircumducted)بیابد.بیمار در کمر به سمت سالم خم میشودوپای مبتلارا علاوه برجلو به خارج میچرخاندوبدین ترتیب برکشیده شدن یاگیرکردن پابه زمین که ناشی ازضعف عضلات خم کننده هیپ وزانو یا دورسی فلکسورهای مچ پا میباشدغلبه می یابد اندام فوقانی در سمت مبتلا معمولا در وضعیت خم شده ودر نزدیکی بدن نگه داشته میشود در موارد خفیف ممکن است بیمار پای خود را اندکی برزمین کشیده کف کفش بیش از حد ساییده شود.

ضایعات مسیر کورتیکو اسپاینال

دراسپاستیسیته دوطرفه پاها به سفتی به جلو و داخل حرکت داده شده.اغلب حرکات جبرانی تنه مشاهده می شود،چنین راه رفتنی معمولا به راه رفتن قیچی مانند تشبیه میگردد،شدیدترین اینگونه راه رفتن درکودکان مبتلا دی پلژیک اسپاستیک در نتیجه آنسفالوپاتی غیر پیشرونده ایجادشده در حول وحوش زایمان مشاهده میشود.

ضایعات مسیر کورتیکو اسپاینال

راه رفتن در بیماران مبتلا به پاراپارزی خفیف آرام، سفت وناشیانه است وبیمار پاهارا کاملا از زمین بلند نکرده ،پاهابرزمین کشیده می شود.

اختلالات فرونتال

Òبرخی مبتلایان به ضایعات لوب فرونتال یا ماده سفید آن دچار مشکلاتی بصورت راه رفتن با قدمهای کوتاه،تآخیر در شروع یا چرخش ،عدم تعادل وراه رفتن با پاهای از هم گشاده یا نزدیک به هم می شوند.این اختلال که گاه با  marche petit pas (راه رفتن با گامهای کوچک)نامیده می شود ممکن است با راه رفتن پارکینسونی اشتباه شود اما قدمهای از هم گشاده،وجود حرکات نوسانی اندامهای فوقانی وعدم وجود سایر نشانه ها ی پارکینسونیسم،وجود اختلالات شناختی،نشانه های ازبین رفتن مهار فرونتال ،فلج بولبار کاذب،اختلالات هرمی واختلالات اسفنکتری دررسیدن به تشخیص صحیح مفید میباشد

اختلالات فرونتال

البته در مبتلایان زوال عقل ممکن است راه رفتن پارکینسونی و دیگر یافته های خارج هرمی وجود داشته باشد.

اختلالات خارج هرمی

Òالف:درپارکینسونیسم پیشرفته بیمار اغلب قامتی خمیده دارد ودر شروع راه رفتن دچار مشکل است.درواقع بیمار ممکن است مجبور باشد جهت حرکت به جلو درحین راه رفتن درجا، مرتبآ بیشتر وبیشتر به جلو خم شود.باشروع حرکت ،چرخیدن ممکن است نا متعادل بوده،متوقف شدن مشکل باشد.راه رفتن با گامهای کوچک صورت گرفته،مرتبآ بر سرعت قدمها افزوده میشود تا آنکه بیمار تقریبآ میدود .(فستیناسیون)
Òحرکات نوسانی دستها که معمولآ هنگام راه رفتن مشاهده می شود،وجود ندارد.
Ò

اختلالات خارج هرمی

Òدرپارکینسونیسم خفیف،راه رفتن اندکی آرام و نا متعادل،قامت خمیده وکاهش حرکات نوسانی اندامهای فوقانی ممکن تنها اختلالات  قابل مشاهده باشد.
Òب-وضعیت غیر طبیعی اندامها یا تنه از خصوصیات دیستونی است که معمولآبا حرکت تداخل نموده یا سبب راه رفتن بد شکل وعجیب می شود.

  پ-کره ممکن است باعث تلوتلوخوردن بیمار         شده،سبب راه رفتنی نا منظم ، غیر قابل پیش بینی     ونامتعادل شود.حرکات کره ای در صورت و اندامها     معمولآ بارز می باشند.

اختلالات خارج هرمی

ت-لرزه ای که عمدتآ در هنگام ایستادن ایجاد گردد (لرزه وضعیتی)ممکن است سبب اشکال در شروع حرکت و سبب راه رفتن نا متعادل و نا مطمئن شود.

اختلالات مخچه ای

Òدراختلالات مخچه ای راه رفتن ممکن است در چندین جهت دچار اشکال گردد.
Òالف-آتاکسی تنه ناشی ازناشی از آسیب ساختمانهای میانی مخچه وبخصوص ورمیس است.
Òراه رفتن نامنظم،زمخت،نامتعادل ونامطمئن بوده،بیمار پاهارا جهت حفظ تعادل باز می کند وراه رفتن باپاهای ازهم گشاده صورت میگیرد.چرخیدن وراه رفتن به صورت گذاشتن پاشنه در جلوی انگشتان پا بخصوص دچار مشکل می شود .نشانه های اختلال مخچه ای بطور معمول در اندامها اندک هستند.

علل اختلالات مخچه ای

تومورهای میانی مخچه

دژنراسیون مخچه ناشی از الکل

کمکاری تیروئید

اثرات غیر مستقیم سرطانها

اختلالات ارثی

اختلالات مخچه ای

ب-بیمار در موارد شدیدودرگیری بارز ساختمانهای میانی مخچه (بخصوص ورمیس)نمیتواند بایستد و زمین می خوررد.

پ-ضایعه در یک نیمکره مخچه سبب عدم تعادل در راه رفتن شده،بیمار به سمت ضایعه متمایل شده یا زمین می خورد.

اختلال حسی 

اختلال حسی بخصوص اختلال حسی عمقی نیز باعث عدم تعادل راه رفتن می شود زیرا در این شرایط نمی توان از اطلاعات بینایی جهت جبران اختلال حسی استفاده کرد .بیمار بسبب اختلال حس موقعیت پاها را بیش از حد لازم بالا می آورد وراه رفتن بصورت استپاژ صورت می گیرد.علل این اختلال عبارتند از:تابس دورسالیس،نوروپاتی های حسی،کمبود ویتامینB12 وبرخی اختلالات ارثی.

اختلالات سلولهای شاخ قدامی،اعصاب حرکتی محیطی و عضلات مخطط

این اختلالات در صورت درگیر نمودن عضلات موثر در راه رفتن سبب اختلال خواهد شد.ضعف عضلات قدام تیبیا سبب افتادگی پا می شود بیمار جهت ممانعت از گیرکردن یا کشیده شدن پا بر زمین پای مبتلا را پیش از پای دیگر بالا برده،بصورت نوعی راه رفتن استپاژ راه می رود . ضعف عضلات پشت ساق سبب عدم توانایی در راه رفتن روی انگشتان پا می شود

اختلالات سلولهای شاخ قدامی،اعصاب حرکتی محیطی و عضلات مخطط

. ضعف تنه یا عضلات ریشه اندامها که در دیستروفیهای عضلانی،دیگر اختلالات ماهیچه ای وسندرم کوگلبرگ و لاندر رخ می دهد،از آنجایی که سبب خم شدن لگن به سمتی که وزن را تحمل نمی کند می شود سبب راه رفتن اردکی می شود.

راه رفتن نا متعادل در افراد مسن

بسیاری از افراد مسن دچار عدم تعادل هنگام راه رفتن وترس از افتادن می شوند اما در معاینه نرولوژیک اختلالی یافت نمی شود. علائم،ناشی ازکاهش اطلاعات حاصل از حسهای گوناگون و اختلال در پردازش اطلاعات حسی داده شده است.اختلال وستیبولی نیز ممکن است دارای اهمیت باشد.

معاینه دستگاه حرکتی

به علت پیچیدگی دستگاه عصبی بهتر است ارزیابی اختلالات عصبی حرکتی شامل بررسی اختلالات راههای قشری نخاعی، دستگاه خارج هرمی(اکستراپیرامیدال)ومخچه باشد.

مخچه
Cerebellum

با توجه به اینکه مهمترین نقش عملکردى مخچه,هماهنگى(Coordination)حرکات، آموزش ها و یادگیری های حرکتى و همچنین اجرای حرکات می باشد,بنابراین شناخت این قسمت از سیستم عصبی مرکزیCNSبرای پرستاران وگروه های توانبخشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مخچه
Cerebellum

مخچهCerebellum به صورت یک ارگان تکاملى ساختمانى و عملى در موجودات زنده مشاهده شده، که در گودى پسین کاسه سر قرار داشته و وزن آن یک هشتم وزن مغز است. مخچه سه رویه پیشین، بالایى و پایینى دارد و با سه جفت پایک به نام Cerebellar Peduncle به ساقه مغز می پیوندد. مخچه از دو نیمکره و یک بخش کرمى شکل میانى به نام کرمینهVermis تشکیل می شود.

مخچه
Cerebellum

ارزیابی کارمخچه

تعادل وهماهنگی:تأثیرمخچه بردستگاه حرکتی به شکل کنترل تعادل وهماهنگی منعکس می گردد. با روشهایی مثل درخواست ازبیمار برای انجام حرکات سریع متناوب،یا آزمون نقطه به نقطه می توان هماهنگی دستها واندامهای فوقانی را مورد بررسی قرار داد .

ابتدا از بیمار می خواهیم پشت سر هم و هر چه سریع تر با دست خود ضربه های ملایم به رانهایش بزند.

ارزیابی کارمخچه

هردست باید بطور جدا گانه مورد بررسی قرار گیرد.

سپس از بیمار می خواهیم با حداکثر سرعت دست خود را پشت و رو کند.

بعداز بیمار می خواهیم انگشتانش را پشت سر هم با انگشت شستش لمس کند.

در طی معاینه به سرعت،تقارن و مشکل بودن حرکات برای بیمار دقت می کنیم.

ارزیابی کارمخچه

درآزمون نقطه به نقطه ازبیمار می خواهیم پشت سر هم و متناوب انگشتان باز معاینه کننده و سپس نوک بینی خود را لمس کند.در مرحله بعد از بیمار می خواهیم با چشمان بسته این عمل را انجام دهد.

برای آزمون هماهنگی در اندامهای تحتانی از بیمار می خواهیم پاشنه پا را روی سطح قدامی ساق پای دیگر بگذارد و به سمت پایین حرکت دهد.این آزمون برای هردو اندام تحتانی انجام گردد.

ارزیابی کارمخچه

ناتوانی در انجام این حرکات را اصطلاحآ آتاکسی می نامند.

وجود آتاکسی توأم با ترمور(حرکات ریتمیک و بی اختیار)وجود احتمال بیماری مخچه ای را مطرح می کند.

البته تمامی تستهای یاد شده برای تمام بیماران ضرورت ندارد.

آزمون رومبرگ

آزمون رومبرگ برای ارزیابی اختلال تعادل انجام میشود.

دراین آزمون بیمار می ایستد،پاهای خود را بهم می چسباند،دستهاراصاف میکندودر جلوی خود نگه می دارد،وچشمهارا نیز می بندد،دراین حالت معاینه کننده نیزدرنزدیکی بیمار قرار می گیردتااگر تعادل بیمار بهم خورد اورانگهدارد. کمی متمایل شدن به طرفین دراین حالت غیر طبیعی تلقی نمی شود.

ارزیابی کارمخچه

سایرآزمونهای مخچه ای برای تعادل دربیماری که می تواند راه برود شامل روی یک پا پریدن(لی لی کردن)،خم کردن متناوب زانوها،وحرکت دادن کف پاازپاشنه تا انگشتان پا بر روی زمین است.

خسته نباشید

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 
•مروری سریع بر اختلالات تعادلی
•راه رفتن آسان است و همه ی ما بدون فکر کردن، این کار را انجام می ‌دهیم. وقتی مکانیسم راه رفتن از حالت خودکار خارج شود، اشکال در طرز راه رفتن ایجاد می ‌شود که به اصطلاح پزشکی اختلال gait نام دارد.
•15 درصد از افراد بالای 60 سال و 20 تا 25 درصد افراد بالای 80 سال دچار این اختلال با علل نورولوژیک هستند. البته عوامل دیگری هم در ایجاد این اختلال دخیل هستند مثل مشکلات استخوانی ـ مفصلی و اختلالات بینایی.
•قسمت ‌های مختلفی از مغز عمل راه رفتن را کنترل می ‌کنند و یک پزشک متخصص مغز و اعصاب از طرز راه رفتن غیر طبیعی می ‌تواند به محل آسیب و نوع بیماری پی ببرد.
•این مراکز کنترل کننده شامل: طناب نخاعی، ساقه مغز، مخچه، غدد قاعده ‌ای مغز و لب پیشانی مغز می ‌باشد.
•هر گونه اختلال در این مراکز موجب بروز مشکلاتی می ‌گردد که این مشکلات نیز به نوبه خود موجب بروز اختلال در gait می ‌گردد.
•این اختلالات در سیستم اعصاب خود را به 6 نوع نشان می‌ دهد.
•1- ضعف اندام‌ ها
•ضعف اندام ناشی از بیماری اعصاب محیطی و یا طناب نخاعی همراه با تحلیل عضلانی و کاهش رفلکس تاندون‌ ها است.
•نوع راه رفتن به صورت قدم‌ های بلندی است که با ضربه محکم به زمین می‌ خورد اما ضعف ناشی از بیماری اعصاب مرکزی همراه با سفتی عضلانی، سختی در خم کردن زانو و ران و افزایش رفلکس تاندون ‌ها است و طرز راه رفتن به صورت کشیدن پا روی زمین همراه با سکندری خوردن است.
•2 ـ اشکال در قوس حسی
•در اختلال مربوط به قوس حسی، بیمار قادر به تشخیص موقعیت شست پا با چشم بسته نیست و در حالت ایستاده اگر چشمان خود را ببندد، تلو تلو می ‌خورد.
•طرز راه رفتن به صورت گذاشتن انگشتان پا به روی زمین و سپس محکم کوباندن پاشنه پا است.
•3 ـ اتاکسی یا عدم تعادل
•در اتاکسی یا عدم تعادل مربوط به مخچه، عدم هماهنگی بین حرکات دست و پا‌ها دیده می‌ شود. طرز راه رفتن به صورت برداشتن قدم‌ های باز برای حفظ تعادل است. اما بیمار ممکن است تلوتلو بخورد.
•4 ـ احساس گیجی در سر
•احساس گیجی در سر به سیستم وستیبولار در بدن مربوط می ‌گردد. گوش داخلی و مجاری نیم ‌دایره ای در این امر دخیل هستند و به همین علت عفونت ‌های گوش داخلی هم ممکن است باعث سرگیجه شود.
•بیمار حالت تهوع داشته و احساس عدم تعادل می ‌کند و گاهی به هنگام راه رفتن به سمت ضایعه منحرف می‌ گردد.
•5 ـ اختلال در سیستم اکستراپیرامیدال
•بیماری‌ های اکستراپیرامیدال مربوط به مشکلات ایجاد شده در ساقه مغز است. مهم‌ ترین بیماری این دسته پارکینسون است و کندی حرکات، لرزش دست و سفتی عضلات، مشخصه این بیماری است.
•بیمار قدم ‌های کوتاه برداشته و چون به راحتی به عقب سقوط می‌ کند خود را به جلو متمایل می ‌کند، به هنگام حرکت، دست ‌ها را در اطراف بدن حرکت نداده و از آرنج خم می ‌کند. بیمار در شروع حرکت مشکل دارد ولی وقتی حرکت کرد می ‌تواند قدم‌ های تند بردارد.
•6 ـ مشکل در لب پیشانی
•بیمار با مشکل لب پیشانی معمولا دچار تغییر در شخصیت نیز می‌ گردد. سازگاری ‌اش کم شده و یک گفته را ممکن است چندین بار تکرار کند.
•شروع راه رفتن سخت بوده و به تناوب می ‌ایستد. کنترل ادرار هم ممکن است از دست برود
نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 

Senory Examination

در مورد آزمایشهای حسی مسأله مهم این است که معاینه حسی جنبه تکمیلی وتأییدی دارد و برای انجام آن بیشتر شکایات بیمار مد نظر قرار می گیرد و بر پایه آنها آزمونهای حسی انجام می شود . چنانچه بیمار از نظر روانی و آزمایشهای منتال (mental) معیوب یا دچار گیجی و خواب آلودگی باشد معاینه حسی قابل اعتماد نخواهد بود.

انواع حسهایی که معمولاً آزمایش می شوند:

1.حس لمس سطحی با مالیدن پنبه یا قلم مو

2.حس گرما وسرما با بکار بردن آب گرم وسرد

3.حس درد با زدن سنجاق ته گرد و نیشگون گرفتن

4.حس عمقی و درک موقعیت فضایی اندامها با حرکت دادن انگشتها در جهات مختلف

5.(درحالی که چشمها بسته اند) و سوال درباره جهت آنها حس ارتعاشی با استفاده از دیاپازون و قرار دادن آن روی قوزکها و زانوها

انواع حسهایی که معمولاً آزمایش می شوند:

6.حسهای قشری(کورتیکال) شامل تشخیص فیزیکی اشیاء و درک فاصله دو نقطه از هم روی بدن

}درک نوع جنس ، وزن و دیگر ویژگیهای فیزیکی اشیاء مانند قوام و شکل هندسی آنها و تشخیص فاصله دو نقطه  روی بدن ، از حسهای قشری وابسته به لب آهیانه هستند و معاینه انها در صورتی با ارزش است که اعصاب محیطی سالم باشند.

انواع اختلالات حسی

اختلالات حسی در سندرم براون سکوارد

اختلال حسی درسیرنگومیلی ودیگرآسیبهای بخش مرکزی نخاع

نارسایی حسی در ضایعه ساقه مغز

نارسایی حسی در آسیب  تالاموس

اختلال حسی به صورت دستکش و جوراب(مثلاًدر نوروپاتی دارویی و دیابت )

نارسایی حسی در انسداد سرخرگ پیشین نخاع

انواع اختلالات حسی

اختلال حسی در سیفلیس نخاعی (TABESتابس)

اختلال حسی در ضایعه دم اسبی(نارسایی حسی در اطراف مقعد و نشیمنگاه)

مونونوریت

منونوریت مالتی پلکس

اختلالات حسی در ضایعات پاریتال

نمودهای حسی در بیماران هیستریک

اختلالات حسی در آسیبهای قاعده گردن که از یک اندام شروع شده بتدریج اندامهای دیگر را درگیر می کند.

سطوح حسی در آسیبهای نخاعی

در بیمارانی که دچار آسیبی در مقطعی از نخاع خود هستند (مانند میلیت عرضی حادیا فشار یک تومور) از یک سطح معینی روی بدن که پایین تر از محل ضایعه است ، حس گرما ، سرما ، درد و سایر حسها مختل می گردند ولی در بالای آن سطح ، نتیجه معاینه طبیعی می باشد.

چنانچه بیماری فلج دو یا چهار اندام دارد جستجوی سطح حسی اهمیت دارد

نکته: در هنگام معاینه نباید طوری برخورد کنیم که بیمار بصورت تلقینی جواب سوالات ما را بدهد.

شیوه آزمایش»:

سوزنی را از ناحیه گردن به پایین می کشیم و از بیمار در مورد تغییر شدت درد سوال می کنیم ، هر جا که کاهش حس داشت علامت گذاری کرده ، مرز بین قسمتهای سالم و معیوب را مشخص می کنیم.

برای لوکالیزاسیون(مکان یابی) حسها باید درماتومها را بشناسیم.

درماتوم منطقه ای از پوست بدن است به وسیله شاخه عصبی معینی عصب دهی می شود.

}مثال:
}خطی که نوک نیپل ها
}را به هم وصل می کند
}از T4 وخطی که
} کلاویکل ها رابه هم
}وصل می کند ازC4
}عصبدهی می شوند.

سندرم براون سکوارد

چنانچه ضایعه ای به نیمی از نخاع وارد شود حس درد و حرارت سمت مقابل و حس عمقی ، لمس سطحی دقیق ، ارتعاش ونیز توانایی حرکت همان سمت از بین می رود .

علت:

رشته های مروط به حرارت ودرد پس از ورود به نخاع از خط وسط می گذرند و بالا می روند ولی اعصاب بقیه حسها و عصب حرکتی از همان سمت صعود می کنند.

سندرم براون سکوارد

اختلال حسی در سیرنگومیلی

ایجاد حفره ای در قسمت میانی نخاع باعث تأثیر بر اعصابی که از مرکز نخاع عبور می کنند می شود و علائم زیر بروز می کند

اختلال در حس گرما ، سرما ، درد

از بین رفتن رفلکسهای وتری در یک یا هر دو دست

آتروفی یک یا هر دو دست

هیپر رفلکسی و علامت بابنسکی مثبت در پاها

سالم ماندن حس سطحی دقیق

آسیب ساقه مغز

اختلال حسی درد و حرارت همان طرف صورت وجود دارد . این اختلال در سمت مقابل بدن نیز وجود دارد.(سندرم والنبرگ)

(علت اختلاف اختلال حسی صورت با بقیه بدن محل عصب دهی آن یعنی اعصاب مغزی زوج پنجم می باشد )

آسیب تالاموس  و هیستری

در آسیب های یکطرفه تالاموس همگی حسهای یک نیمه کامل بدن(حتی سر و صورت )نیزازبین میرود.

در این اختلال درک موقعیت فضایی

(Position Sense) بیشتر از بقیه حسهادچار اختلال می شود.

ممکن است بیماران هر نوع تحریکی را به شکل درد شدید درک کنند.(سندرم دژنرین روسی)

اختلال حس به شکل دستکش و جوراب

عواملی مانند نوروپاتیهای دیابتی و دارویی (مصرف طولانی مدت ایزونیازید ها ، داروهای ضد سرطان ، تماس زیاد با سموم کشاورزی) می توانند باعث بروز اختلالی شوند که علائمی مثل  مورمورشدن، گزگز شدن اختلال حس درد، لمس و حرارت در محدوده ای از اندامها که اغلب به وسیله دستکش یا جوراب پوشیده می شود بروز می کند.

اختلال حسی در انسداد سرخرگ قدامی نخاع

علاوه بر فلج اندامها اختلال حسهای درد و حرارت و لمس  در اندامها بوجود می آید. اما حس عمقی و ارتعاش بدلیل عدم خونرسانی یک سوم خلفی نخاع از سرخرگ پیشین (Anterior Spinal artery)سالم باقی می ماند.

اختلال حسی در سیفلیس نخاع(Tabes Dorsalis)

علائم:

آتاکسی شدید

اختلال در حس عمقی و ارتعاش

سالم ماندن حس حرارت ودرد

آسیب دم اسبی(Cauda equina)

علاوه بر فلج شل پاها ، آرفلکسی و اختلال در کنترل ادرار و مدفوع باعث  از بین رفتن حس درد و حرارت در منطقه ای از سرین واطراف مقعد (ناحیه زینی)شده  و باعث زخمهای شدید بدون درد در این ناحیه می گردد.

منو نوریت ساده و مرکب

اگر آسیب عصبی مربوط به یک عصب باشد.

 مثلاً:

 آسیب عصب مدین در سندرم کانال کارپ یا عصب اولنار در جذام یا آسیب دیدگیهای آرنج

اگر آسیب عصبی مربوط به چند اندام باشد.

مثلاً:

بیماریهای کلاژنی ، جذام ، دیابت

Meralgia paresthetica

عصب کاملاً حسی جلدی رانی طرفی(L & L3)

در دیابت، زنان حامله و کسانی که کمربند سفت می بندند. این مشکل ایجاد می شود . بیمار در قسمت آنترولترال رانهای خود احساس مورمور شدن ، گزگز شدن و هیپوستزی خواهد داشت.

آسیب های لوب آهیانه

در آسیبهای لوب آهیانه بیمار با چشمان بسته قادر به تشخیص، شکل ، وزن ، قوام،جنس ، زبری یا نرمی، کندی یا تیزی اجسام نمی باشد.

برای ارزابی از بیمار می خواهیم چشمان خود را بسته و وسایلی را که به دستش می گذاریم تشخیص دهد.

Tow  point  discrimination

همچنین بیمار در آسیب دیدگی از ناحیه آهیانه قادر به تمایز فشار همزمان به دو نقطه ، حتی دو طرف بدن نیست . که به این حالت   Extiction میگویند.

اختلالات حسی در بیماران هیستریک

}در هیستریکها اختلالات عجیب وغریب غیر قابل توجیهی بروز می کند.گاهی این بیماران حس درد را بصورت گذرا در قسمتهای مختلفی از بدن خود از دست می دهند. بطوریکه وارد کردن سوزن را به درون بدن خود حس نمی کنند. گاهی تمام حس یک نیمه از بدن خود را حس نمی کنند.
}گاهی پی بردن به این اختلالات حسی به تجربه پرستار یا پزشک معالج ، معاینات و سوابق بیماری مددجو بر

می گردد.

نکته مهم

گاهی بیماران از اختلالات حسی بصورت مورمور، گزگز، خواب رفتگی، سوزن سوزن شدن شاکی هستند ولی در معاینه اختلال واضحی بدست نمی آید چنین حالتی ممکن است در موارد ذیل  مشاهده شود.

دیابت ، آرتروز گردنی ، گیلن باره ، MS ،سندرم هیپرونتیلاسیون اضطرابی ، پلی سایتمی ، اختلالات الکترولیتی ، هیپو وهیپرکلسمی ، هیپوگلیسمی ، مصرف استازولاماید

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 

کاپنوگرافی

دی اکسید کربن در کاپنوگرافی

یک موج دی اکسید کربن مداوم(>3ommHg) این مسآله را که لوله اندو تراکئال در تراشه قرار دارد را تایید می کند اگر چه لوله واقع در حلق هم می تواند به طور اتفاقی موج دی اکسید کربن را نشان می دهد.اما نکته مهم این است که لوله تراشه در مری باید از لوله درون تراشه قابل افتراق باشد. زیرا دی اکسید با هر میزان که در معده موجود باشد به سرعت محو می شود (معمولا با سه حجم جاری) و منحنی کاپنو گرافی الزاما یک خط صاف خواهد شد.

دی اکسید کربن

.1دی اکسید کربن در بافتها تولید و توسط تهویه از ریه ها پاک می گردد.
.2دی اکسید کربن در خون بصورت محلول  در پلاسما، بیکربنات، مقدار اندکی به صورت متصل به هموگلوبین(کاربامینوهموگلوبین) حمل می گردد.
.3بر خلاف منحنی انفکاک اکسی همو گلوبین منخنی انفکاک برای دی اکسید کربن ذاتا خطی است.

هیپر کاپنی

هیپرکاپنی(PaCO2بالا) علامت تنفس مشکل دار است مقدار paco2 بالای 80mmhg ممکن است منجر به نارکوز دی اکسید کربن گردد. که احتمالا در تاخیر بازگشت Gcs  در ارتباط است.

هیپر کاپنی علامت نارسایی تنفسی قریب الوقوع وآپنه می باشد.که بدنبال آن هیپوکسی شریانی می تواند ایجاد گردد. که در اینصورت با استفاده از کاپنوگرافی به سرعت می توان به این مراحل پی برد.

نکته:اکسیژن مکمل می تواند هیپوکسی شریانی را علیرغم وجود هیپرکاپنی مخفی نگه دارد.

عوامل تعیین کننده فشار نسبی دی اکسید شریانی

Paco2توازنی بین تولید و دفع دی اکسید کربن می باشد اگر دفع بیشتر از تولید باشد paco2کاهش می یابد.اگر تولید بیشتر از دفع باشدpaco2 افزایش پیدا می کند.

.1تنفس مجدد  Rebreathing
.2افزایش تولید دی اکسید کربن
.3افزایش فضای مردهIncreased dead space
.4هیپوونتیلاسیون

تنفس مجدد  Rebreathing                  

چه در بیهوشی و چه در ICU  به علت خرابی یا نقص در رابط های سیستمهای تنفسی ممکن است مقداری از بازدم بیمار که حاوی دی اکسید کربن است مجددا مورد تنفس قرار گیرد، که این امر می تواند منجر به هیپر کاپنی شود، که بسادگی توسط با کاپنو گرافی قابل تشخیص است.

افزایش تولید دی اکسید کربن

ممکن است برخی دلایل فیزیولوژیک  و با اهمیت باعث تولید بیش از حد دی اکسید کربن شوند.

.1تب
.2هیپر ترمی بخیم
.3طوفان تیروئیدی
.4جذب سیستیک در حین جراحی لاپاراسکپیک

افزایش فضای مردهIncreased dead space   

بطور کلی فضای مرده شامل موارد زیر می باشد.

.1فضای مرده آناتومیک
.2فضای مرده آلوئولی
.3فضای مرده فیزیولوژیک (کلی)

درمورد فضای مرده آناتومیک در بیماران تحت ونتیلاتور باید مجاری سیستم تنفسی را نیز به آن اضافه کرد.

درمورد فضای مرده آلوئولی عدم خونرسانی کافی یا تهویه مناسب می تواند سبب آن گردد.

در ضمن بیماریهای تنفسی بیماران ازقبیل آمفیزم ، فیبروز کیستیک ، آمبولی ریوی ، شوک (هموراژیک) ونیز برخی مودهای تنفسی نظیر peep میتواند باعث افزایش فضای مرده شود.

به مجموع فضاهای مرده ذکر شده فضای مرده فیزیولوژیک اطلاق می شود ، که همگی می تواند منجر به هیپر کاربی گردد.

هیپوونتیلاسیون

هیپوونتیلاسیون مهمترین وشایع ترین دلیل هیپرکاربی  می باشد. که خود میتواند ناشی از کاهش در ریت تنفسی ،یا ناشی از کاهش در حجم تنفسی، یا هردو باشد.

درحالت عادی بدن انسان با تنظیم تعداد و حجم تنفس از ایجاد هیپوونتیلاسیون وبه تبع آن از هیپر کاربی جلوگیری  می کند ،اما ضعف تنفسی ناشی از داروها، وبیماری میتواند این توانایی بدن را تحت الشعاع قرار داده و منجر به هیپر کاربی گردد.

تشخیص های افتراقی افزایش فشار دی اکسید کربن شریانی

افزایش مقادیر paco2  با محاسبه تهویه دقیقه ای کاپنوگرافی و ABG اثبات می شود.با کاپنوگرافی قادریم تنفس مجدد را تشخیص و حذف کنیم.می توان مقادیر pco2, paco2 را با هم ارزیابی کرد.به میزان فضای مرده فیزیولوژیک پی برد .و علت تولید دی اکسید کربن اضافی را بررسی و حذف کرد.

روشهای اکسیژن درمانی

.Aهیپوکسی
.Bهیپوکسمی

معمولا هیپوکسمی --------←هیپوکسی

میزان طبیعی اکسیژن شریانی 80-100میایمتر جیوه

علائم ونشانه های هیپوکسی به سرعت ایجاد هایپوکسمی بستگی دارد.

.1 هیپوکسمی ناگهانی با تغییر در عملکرد CNS همراه است چون سیستم عصبی بیشتر از سایر اعضا بدن نسبت به کاهش اکسیژن حساسند و علائم شامل بی قراری ،ناهماهنگی حرکات ،و اختلال در قضاوت (تابلوی بالینی یک فرد مست)
.2هیپوکسی مزمن(مثلاCOPD.CHF)موجب خستگی خواب آلودگی ،بی تفاوتی ، بی توجهی ،و تآخیر در رفلکسها  می شود.

نیاز به تجویز اکسیژن با ارزیابی بالینی وپالس اکسیمتری وتفسیر    ABG صورت میگیرد.

انواع هیپوکسمی

.1هیپوکسی هایپوکسمیک
.2هیپوکسی رکودی
.3هیپوکسی آنمیک
.4هیپوکسی سمی
.5هیپوکسی ناشی ازکاهش اکسیژن
.6هیپوکسی ناشی از افزایش نیاز

هیپوکسی هایپوکسمیک

زمانی که به هر دلیل اکسیژن دمی کاهش می یابد (ارتفاعات)

هیپوکسی رکودی

بدنبال کاهش سرعت خون رسانی بدلایل زیر ایجاد می شود. بیماریهایی نظیرآرتریواسکلروز،ترومبوز ، MI  ، CHF ،ایست قلبی ریوی ،انواع شوکها

و اقدام درمانی در موارد فوق شامل:اصلاح حجم مایعات بدن ،تجویز داروهای محرک قلبی ،تنگ کننده های عروقی و احیای قلبی ریوی می باشد.

هیپوکسی آنمیک

کاهش ظرفیت حمل اکسیژن به دلایل ذیل می تواند منجر بههیپوکسی آنمیک گردد.

.1کاهش غلظت هموگلوبین
.2مسمومیت با گازCO
.3متهموگلوبینمی

این نوع هایپوکسی با تجویز اکسیژن با فشار مثبت و ترانسفوزیون قابل درمان است.

هیپوکسی سمی

در این نوع هیپوکسی ، اختلال در سطح سلولی بوده و به صورت اشکال در انتقال اکسیژن به داخل سلول صورت می گیرد.شایعترین علل آن:

(aمسمومیت با سیانور
(bاورمی

که در مسمومیت با سیانور، درمان با تیوسولفات سدیم ودر اورمی ،درمان با دیالیز می باشد.

هیپوکسی ناشی ازکاهش اکسیژن @

کاهش po2منجر به شیفت منحنی اکسی همو گلوبین به سمت چپ وبروز آلکالوز می گردد که باعث افزایش میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین می شود.در نتیجه خون اکسیژن دار در کنار بافت اکسیژن خود را آزاد نکرده ومنجر به بروز هیپوکسی در سطح بافتها می شود درمان شامل تصحیح آلکالوز می باشد.

هیپوکسی ناشی از افزایش نیاز

این نوع هیپوکسی بدنبال شرایطی که منجر به افزایش نیازهای متابولیک در بدن می شود بوجود می آید.

شایعترین علل آن سوختگی و تیرو توکسیکوز می باشد.

درمان هم عبارت است از رفع علت اولیه

مقایسه  PaO2باO2  Sat

اکسیژن تراپی

تعریف:

اکسیژن در فشار بیش از 21%

هدف:

.1کاهش کار تنفسی
.2برداشتن فشار کاری از روی میوکارد

ملاحظات بالینی در اکسیزن تراپی

.1رعایت احتیاط در تجویز اکسیژن
.2اکسیژن هم نوعی دارو است
.3بررسی اختلالات همراه اکسیژن تراپی(اختلالات سطح هوشیاری،اختلالات ذهنی،رنگ غیر طبیعی پوست ومخاطها،تعریق شدید،تغییر در فشارخون، تاکیکاردی و تاکی پنه)
.4خطر آتش سوزی مد نظر باشد(عدم استعمال دخانیات)

عوارض اکسیژن تراپی

.1هیپوونتیلاسیون ناشی از اکسیژن تراپی
.2مسمومیت با اکسیژن
.3صدمات چشمی
.4آتلکتازی جذبی

هیپوونتیلاسیون ناشی از اکسیژن تراپی

بطور طبیعی :

.1تحریک تنفسی با افزایش غلظت CO2
.2مهار تنفس با افزایش غلظت  PaO2

دربیماران COPD

مسمومیت با اکسیژن

علائم مسمومیت با اکسیژن

نشانه های اولیه مسمومیت با اکسیژن:

.1التهاب خفیف تراشه و برونش
.2احساس ناراحتی پشت استرنوم
.3احتقان بینی
.4درد در هنگام دم
.5سرفه

با تشدید اوضاع درد استرنوم تشدید یافته سرفه شدید تر شده تنگی نفس ایجاد می شود.

علائم مسمومیت با اکسیژن

مسمومیت با اکسیژن در نهایت منجر به:

.1تخریب غشاهای تنفسی
.2کاهش تولید سورفکتانت
.3آتلکتازی پیشرونده
.4ادم غیر قلبی
.5سفت شدن ریه
.6فیبروز ریه

صدمات چشمی

اکسیّژن 100% بیش 4-6 ساعت باعث فیبرو پلازی پشت عدسی، اشکریزش،ادم دیسک بینایی،اختلال بینایی هم در بالغین وهم با شدت بیشتری در نوزادان می شود.

سایر عوارض اکسیژن درمانی

انتقال عفونت از راه ماسک و وسایل اکسیژن درمانی

عوارض سیتو توکسیک ناشی از آزاد شدن آنیونهای آزاد نظیر پراکسید هیدروژنH2O2

روشهای تجویز اکسیژن

(aLow flow system
(bHigh flow system

 Low flow system
O2 trapy

در این سیتمها اکسیژن با غلظتهای 21%-90% را برای مدد جو فراهم می کنند.

در این سیستمها ونتیلاسیون تحت تأثیرعوامل ذیل قرار می گیرد.

 Low flow system
O2 trapy

.1ظرفیت ذخیره ای دستگاه تنفس(اوروفارنکس ، نازوفارنکس،بینی )
.2نوع سیستم منبع اکسیژن(سوند بینی ، ماسک ، کیسه ذخیره کننده)
.3میزان جریان اکسیژن(برحسب لیتر در دقیقه)
.4الگوی تهویه مددجو

همانطور که ذکر شد در این روشها تجویز اکسیژن دقیق نبوده و اندازه گیری دقیق ان ممکن نیست،ولی استفاده از انها متداول وآسان است.

 Low flow system
O2 trapy

Low flow system

.1کانولای بینی یا سوند بینی
.2ماسک ساده صورت
.3ماسک ذخیره کننده اکسیژن(با و بی تنفس مجدد)
.4چادر صورت
.5چادر اکسیژن
.6T-Piece   or T-Tube
.7ترنس تراکئال

کانولای بینی یا سوند بینی

کانولای بینی یا سوند بینی

کانولای بینی یا سوند بینی

اندیکاسیون:

در مواقعی  که نیاز به غلظتهای کم تا متوسط می باشد مزایا:

1. سبک  2.ارزان  3.استفاده آسان  4.تحمل آن راحت

5.عدم نیاز به قطع اکسیژن هنگام غذا خوردن یا سرفه کردن

6.عدم ایجاد محدودیت زیاد در حرکات بیمار

کانولای بینی یا سوند بینی

معایب:

اکسیژن رسانی تحت تأثیر عمق و تعداد تنفس بیمار است.

تحریک مخاط نازو فارنژیال

اعمال فشارتوسط بند بر روی گونه

در تجویز بیش از 6 لیتر در دقیقه باعث بلع هوا می شود.

کانولای بینی یا سوند بینی

ماسک ساده صورت

ماسک ساده صورت

برای غلظتهای کم تا متوسط به کار می رود.

برای کسانی که با دهان باز تنفس می کنند مناسب تر است.

تجویز با این روش از تجویز به روش کانولا مؤثرتر است.

ماسک باید کاملاً با صورت بیمار مماس باشد.

جریان اکسیژن نباید زیر 5lit/min باشد.

معایب:1.عدم تحمل در(دیسپنه،سوختگی) 2.محدودیت در (خوردن ،سرفه ،خارج کردن خلط)

مزایا:تجویزFi  o2 بیشتراز کانولا

ماسکهای ذخیره کننده اکسیژن

ماسکهای ذخیره کننده اکسیژن

vماسکهای با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی
.1جریان اکسیژن باید 6تا 10 لیتر در دقیقه باشد.
.2یک سوم انتهایی که اکسیژن داردمجدداً استنشاق می شود.
.3که گرم و مرطوب است.
.4غلظت اکسیژن بین 80%-60% ایجاد می کند.

معایب: در صورت فلوی پایین بازدم حاوی دی اکسید کربن باعث هیپر کاربی خواهد شد.

ماسکهای ذخیره کننده اکسیژن

vماسکهای بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی
.1با جریان 15-6 لیتر می توان  Fi  O2 100%-95% بای مددجو فراهم آورد.
.2دارای دریچه یکطرفه هستند.
.3در هر بار تنفس نباید بیش از یک سوم حجم بگ ذخیرهای پر و خالی گردد.

چادر صورت

یک سیتم با جریان آهسته اکسیژن است.

مزیت:

در شکستگی های جمجمه و صورت مناسب است.

می توان با آن رطوت زیادی به بیمار رساند.

موجب خشکی مخاطها نمی شود.

معایب:

نمی توان Fi  O2 رادقیقاً اندازه گیری کرد.

با تجویز 8-4 لیتراکسیژن فقط Fi  O2  40% فراهم می کند.

چادر اکسیژن

وسیله مناسبی برای نوزادان و کودکان است .

رطوبت مناسبی ایجاد میکند.

باید مراقب دی اکسید کربن داخل چادر بود.

گرم کردن اکسیژن میتواند منجر هیپرترمی  گردد.

استریلیتی چادر باید مد نظر باشد.

High flow system

.1ماسک ونچوری
.2ونتیلاتور(اینتوبه ، تراکئوستومی)

ماسک ونچوری

ماسک ونچوری

جهت تجویز اکسیژن با جریان بالا استفاده می شود.

ای ماسکها دقیقترین و قابل اعتماد ترین روش برای تجویز اکسیژن هستند.

این وسایل طوری طراحی شده اند که هوای اطاق را با غلظت مناسبی از اکسیژن تنظیم شده وارد ریه ها کنند.

به علت سرعت بالای جریان گاز در این روش تنفس مجدد صورت نمی گیرد.

تنظیم گاز استنشاقی توسط آداپتورهای مخصوصی صورت می گیرد که هر کدام رنگ مخصوصی دارند.

خسته نباشید

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 

نمونه گیری صحیح آزمایشگاهی از محیط وشناسایی عوامل موثر بر بروز اپیدمی عفونی

توجه کنید که:

.1حضور میکرو ارگانیسم در محیط به معنای توانایی ایجاد بیماری در انسان نیست!
.2در اکثریت موارد این انسان است که محیط را آلوده می کند و نه بالعکس !
.3نمونه گیری و کشت راندوم از نقاط استریل و غیر استریل و حتی پرسنل بدون وجود شواهد اپیدمیولوژیک ، تنها سبب اتلاف هزینه ونیرو وبدست آوردن اطلاعات غیرقابل تفسیرمیشودو فایده دیگری ندارد.

همانطور که می دانیم آلودگی محیط در بیمارستان به دو دسته تقسیم می شوند.

.1سطوح ساختمانی و مبلمان
.2سطوح وسایل و تجهیزات پزشکی

 ضد عفونی کردن و تمیز کردن مرتب این سطوح توصیه می شود ولی مهم ترین عامل انتقال عفونت دستها می باشد بنابراین شستشوی مرتب دستها جزء اصول ابتدایی کنترل عفونت می باشد.

تعداد ارگانیسمهای سطوح ارتباط مستقیم با عوامل زیر دارد

تعداد افراد حاضر در محیط

میزان فعالیت افراد

میزان رطوبت

وجود موادی که رشدمیکروبی را تسهیل می کنند

تعداد ارگانیسمهای موجود در هوا و میزان تهویه

تعداد موارد تماس با سطوح

نوع سطوح و جهت آن (عمودی یا افقی)

نکته

کوکسیهای گرم مثبت مانند استافیلوککها و انتروککها نسبت به آب و هوای خشک مقاومند و در غبار سطوح تا مدتها زنده می مانند و می توانند از راه قطرات کوچک هوا Droplet) ) به بیمار منتقل شوند.

باکتریهای گرم منفی در شرایط مرطوب و سطوح مر طوب بهتر باقی می مانند و از راه (Droplet)  بندرت منتقل می شوند.

قارچها در شرایط و سطوح مرطوب و الیاف رشته ای پایدار می مانند و تکثیر می یابند.

نمونه برداری از سطوح

روش سواب

روش غوطه ور کردن

روش RODAC

(تماس دادن سطوح به صورت مستقیم با محیط کشت آگار)

انواع محیط کشت

محیط کشت مایع

محیط کشت جامد(آگار)

محیطهای کشت انتخابی مایع با جامد

بنابر این :

برای مطالعه میکروبیولوژیک در باره پرسنل یا محیط کشت بیمارستان گاهی کشت و نمونه گیری بصورت روتین توصیه می شود و گاهی انجام آن ممنوع است.

مواردیکه مطالعات میکروبیولوژیک بصورت روتین توصیه می شوند:

qجهت مانیتورینگ عمل استریلیزاسیون شامل:
.1دستگاه استریل کننده با کمک بخار
.2دستگاه استریل کننده با اتیلن اکساید
.3دستگاه استریل کننده از طریق حرارت خشک
.4دستگاه استریل کننده به روش فلش
qنمونه گیری از شیر خشک نوزاد که در بیمارستان تهیه شده و سایر مواد غذایی و محصولات تهیه شده در بیمارستان که با خطر ویژه ای همراه می باشند.

qمانیتورینگ محلول دیالیز
qاجزاء خون که در سیستم باز تهیه می شود.
qتجهیزاتی که گندزدایی شده اند.
qکشت روتین از ارگانها ی بدن جهت پیوند (قرنیه ، استخوان ، کلیه ، کبد ، قلب ، پانکراس ، مغز استخوان)

مواردیکه مطالعات بیولوژیک به صورت انتخابی توصیه می شود:

مطالعه یا survey  جهت بررسی یک مسأله اختصاصی مربوط به عفونت  بیمار

مطالعه یا survey  برای مقاصد و اهداف آموزشی

مواردیکه مطالعات بیولوژیک توصیه نمی شوند:

نمونه گیری و کشت از بیماران یا پرسنل بیمارستان به منظور مراقبت مگر بر اساس شواهد اپیدمیولوژیک

کشت روتین از محصولاتی که بر چسب استریل دارند(آنژیوکت ، سرم ، سرنگ و...)

کشت روتین از خون یا کشت راندوم از واحد های خون برای اطمینان از استریل بودن آنها

مانیتورینگ روتین از فرآیند گند زدایی در مورد تجهیزات تنفسی

کشت روتین از هوا(بجز در موارد خاص)

مواردیکه مطالعات بیولوژیک توصیه نمی شوند:

کشت روتین از مایع دیالیز صفاقی

نمونه گیری روتین از وسایل تجارتی که برای مراقبت از بیمار بکار می روند.

کشت روتین از شیر انسان که برای استفاده فوری نوزاد تهیه و نگهداری می شود.

مانیتورینگ عمل استریلیزاسیون

žتمام  دستگاههای استریل کننده از هر نوع باید هفته ای یک بار مورد آزمایش قرار گیرد .
žاگر استریل کردن بدفعات کمتری انجام می شود در هر باری که عمل استریلیزاسیون  انجام میگیرد عمل نمونه برداری انجام شود.
žنکته مهم :

  هر بار که لوازم ایمپلنت درون دستگاه قرار می گیرد دستگاه باید مانیتور شود.

مانیتورینگ شیر خشک و محصولات غذایی در بیمارستان

اگر شیر خشک در آشپزخانه تهیه می شود کشت روتین هفتگی لازم است.

بررسی باید شامل عوامل روده ای و گوارشی نظیر سالمونلا وشیگلا باشد.

در هر صورت رعایت شرایط بهداشتی  ضروری بوده و انجام کشت باید امری جانبی تلقی شود.

نمونه برداری و کشت مایع دیالیز

نمونه برداری حداقل ماهی یک بار

نمونه برداری از آب سیستم بلافاصله  قبل از سیکل گند زدایی باشد.

نمونه برداری از دستگاههای مختلف صورت گیرد.

نمونه گیری از خون و فر آورده های خونی

انجام کشت روتین توصیه نمی شود.

  امادر موارد ذیل باید انجام شود

کشت خون در صورت تهیه در شرایط باز

کشت خون در صورت واکنش های خونی

کشت خون در بسته های مشکوک

نمونه گیری و کشت از تجهیزات گند زدایی شده

در مورد تجهیزاتی نظیر سیستوسکوپ با توجه به میزان عفونت بیمارستانی و نظر کمیته کنترل عفونت بیمارستان

در مورد تجهیزات تنفسی در صورت ایجاد اپیدمی یا پاندمی

نیازی به کشت روتین دستگاههای  تست عملکرد ریه نمی باشد.

نیازی به کشت روتین مواد گند زدای مورد استفاده نمی باشد.

نمونه گیری  و کشت از هوا

žنمونه گیری و کشت از هوا به طور روتین اندیکاسیون ندارد مگر در موارد زیر:
.1مانیتورینگ مداوم در محلهایی که در انجا مواد دارویی تهیه می شود.
.2اطاق عمل آن هم در موارد خاص
.3برای بررسی اپیزودهای مشکوک عفونی که راه انتقال آنها از طریق هوا است.

کشت روتین از هوا فقط در بیمارستانهایی که بیماران شدیداً ایمنوساپرس دارندتوصیه می شود(بویژه از نظر قارچ)

نمونه گیری و کشت از کف زمین و سایر سطوح

شواهدی وجود ندارد که آلودگی کف زمین یا میز کنار تخت بیمار (در هر حد و میزانی) ارتباط مستقیم با افزایش خطر اکتساب عفونت داشته باشد.

استانداردهای ارائه شده (برای قابل قبول بودن آلودگی کف زمین ) صرفاً جهت ارزیابی عمل نظافت می باشد.

کشت نقاط غیر استریل (کف زمین ، دیوارها  و...) که ارتباط واضح و روشنی با همه گیری ندارند، باعث اتلاف هزینه وانرژی می شود و اطلاعات غیر قابل تفسیری در اختیار می گذارد.

نمونه گیری از سطوح محیطی

سوآپ استریل رابا محیط استریل یا سالین استریل آغشته می کنیم واز سطح مورد نظر با حرکت چرخشی ویک طرفه سوآپ نمونه بر می داریم.

بهتر است این سطح اندازه مشخصی داشته  با شد  تا هنگام گزارش مقدار کلنی در واحد سطح گزارش شود.

تهیه نمونه وکشت راندوم از محیط یا پرسنل هم وقت گیر است وهم پر هزینه ولذا توصیه نمی شود.

نمونه گیری و کشت از آب و یخ

وجود بیش از 4 کلنی در آب و یخ بیمارستان غیر طبیعی است.

انتقال لژیونلا در آب غیر طبیعی بوده و باید از دوش های آب گرم و مخازن نگهداری آب کشت بعمل آید.

نکته:

در صورتیکه دارویی در بیمارستان ساحته یا ترکیب نمی شود ، نمونه گیری و کشت لازم نمی باشد.

روشهای نمونه گیری و کشت از دستها و پوست در بیمارستان

آسانترین روش برای کشت از دستها این است که یک سواپ استریل را با سالین استریل یا محیط کشت مناسب برای میکرو ارگانیسمهای پوست مرطوب کرده وبعد ان را به کف دستها بمالیم.(سواب کردن کف دستها)

راه دیگر این است که کف دستها را به آرامی روی محیط کشت مناسبی فشار دهیم.

هوا وانتقال عفونت

žپاتوژنهایی که احتمال انتقال آنها از طریق هوا زیاد می باشد شامل موارد زیر است.
.1ویروس اوریون
.2ویروس سرخجه
.3مایکوباکتریوم آتیپیکMAC
.4استافیلوکک طلاییS.A

توجه

هوای بیمارستان بطور طبیعی مقدار کمی استاف طلایی دارد . ولی باید خاطر نشان کرد که در اکثریت موارد این خود انسان است که منشاء واگیری عفونت است نه محیط.

کوکسیهای  گرم مثبت در اتاق عمل ، باسیلهای گرم مثبت در رختشویخانه ها و محل نگهداری زباله و باسیلهای گرم منفی در کریدورها بیشتر یافت می شوند.

کلیات و نتیجه گیری

žاگر اپیدمی در کار نباشد:
.1نمونه گیری باید به حد اقل برسد.
.2نمونه گیری و آزمایشات جز در موارد ذکر شده نباید روتین شود.
.3برای امر مراقبت و نظارت  اپیدمیک بودن مسأله مد نظر باشد.
.4هزینه کشت وکنترل عفونت بر عهده بیمارستان است نه بیمار.

اگر منشا عفونت بیمارستانی محیط یا پرسنل باشد باید از پرسنل ومحیط یا دستگاهها نمونه تهیه شودوانجام این کشتها باید براساس اثبات عفونت باشد.

یعنی قبل ازاتمام مطالعات مقایسه ای اپیدمیولوژیک،

از محیط  و پرسنل نباید نمونه گرفته شود و بعد از انجام مطالعه نیز فقط از افراد و مواد مرتبط

(با عفونت) نمونه گرفته شود.

همچنین قبل از شروع نمونه گیری و کشت ، پرسنل کنترل عفونت باید با یک میکروبیولوژیست مشورت کنند.

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 

نمونه گیری صحیح آزمایشگاهی از محیط وشناسایی عوامل موثر بر بروز اپیدمی عفونی

توجه کنید که:

.1حضور میکرو ارگانیسم در محیط به معنای توانایی ایجاد بیماری در انسان نیست!
.2در اکثریت موارد این انسان است که محیط را آلوده می کند و نه بالعکس !
.3نمونه گیری و کشت راندوم از نقاط استریل و غیر استریل و حتی پرسنل بدون وجود شواهد اپیدمیولوژیک ، تنها سبب اتلاف هزینه ونیرو وبدست آوردن اطلاعات غیرقابل تفسیرمیشودو فایده دیگری ندارد.

همانطور که می دانیم آلودگی محیط در بیمارستان به دو دسته تقسیم می شوند.

.1سطوح ساختمانی و مبلمان
.2سطوح وسایل و تجهیزات پزشکی

 ضد عفونی کردن و تمیز کردن مرتب این سطوح توصیه می شود ولی مهم ترین عامل انتقال عفونت دستها می باشد بنابراین شستشوی مرتب دستها جزء اصول ابتدایی کنترل عفونت می باشد.

تعداد ارگانیسمهای سطوح ارتباط مستقیم با عوامل زیر دارد

تعداد افراد حاضر در محیط

میزان فعالیت افراد

میزان رطوبت

وجود موادی که رشدمیکروبی را تسهیل می کنند

تعداد ارگانیسمهای موجود در هوا و میزان تهویه

تعداد موارد تماس با سطوح

نوع سطوح و جهت آن (عمودی یا افقی)

نکته

کوکسیهای گرم مثبت مانند استافیلوککها و انتروککها نسبت به آب و هوای خشک مقاومند و در غبار سطوح تا مدتها زنده می مانند و می توانند از راه قطرات کوچک هوا Droplet) ) به بیمار منتقل شوند.

باکتریهای گرم منفی در شرایط مرطوب و سطوح مر طوب بهتر باقی می مانند و از راه (Droplet)  بندرت منتقل می شوند.

قارچها در شرایط و سطوح مرطوب و الیاف رشته ای پایدار می مانند و تکثیر می یابند.

نمونه برداری از سطوح

روش سواب

روش غوطه ور کردن

روش RODAC

(تماس دادن سطوح به صورت مستقیم با محیط کشت آگار)

انواع محیط کشت

محیط کشت مایع

محیط کشت جامد(آگار)

محیطهای کشت انتخابی مایع با جامد

بنابر این :

برای مطالعه میکروبیولوژیک در باره پرسنل یا محیط کشت بیمارستان گاهی کشت و نمونه گیری بصورت روتین توصیه می شود و گاهی انجام آن ممنوع است.

مواردیکه مطالعات میکروبیولوژیک بصورت روتین توصیه می شوند:

qجهت مانیتورینگ عمل استریلیزاسیون شامل:
.1دستگاه استریل کننده با کمک بخار
.2دستگاه استریل کننده با اتیلن اکساید
.3دستگاه استریل کننده از طریق حرارت خشک
.4دستگاه استریل کننده به روش فلش
qنمونه گیری از شیر خشک نوزاد که در بیمارستان تهیه شده و سایر مواد غذایی و محصولات تهیه شده در بیمارستان که با خطر ویژه ای همراه می باشند.

qمانیتورینگ محلول دیالیز
qاجزاء خون که در سیستم باز تهیه می شود.
qتجهیزاتی که گندزدایی شده اند.
qکشت روتین از ارگانها ی بدن جهت پیوند (قرنیه ، استخوان ، کلیه ، کبد ، قلب ، پانکراس ، مغز استخوان)

مواردیکه مطالعات بیولوژیک به صورت انتخابی توصیه می شود:

مطالعه یا survey  جهت بررسی یک مسأله اختصاصی مربوط به عفونت  بیمار

مطالعه یا survey  برای مقاصد و اهداف آموزشی

مواردیکه مطالعات بیولوژیک توصیه نمی شوند:

نمونه گیری و کشت از بیماران یا پرسنل بیمارستان به منظور مراقبت مگر بر اساس شواهد اپیدمیولوژیک

کشت روتین از محصولاتی که بر چسب استریل دارند(آنژیوکت ، سرم ، سرنگ و...)

کشت روتین از خون یا کشت راندوم از واحد های خون برای اطمینان از استریل بودن آنها

مانیتورینگ روتین از فرآیند گند زدایی در مورد تجهیزات تنفسی

کشت روتین از هوا(بجز در موارد خاص)

مواردیکه مطالعات بیولوژیک توصیه نمی شوند:

کشت روتین از مایع دیالیز صفاقی

نمونه گیری روتین از وسایل تجارتی که برای مراقبت از بیمار بکار می روند.

کشت روتین از شیر انسان که برای استفاده فوری نوزاد تهیه و نگهداری می شود.

مانیتورینگ عمل استریلیزاسیون

žتمام  دستگاههای استریل کننده از هر نوع باید هفته ای یک بار مورد آزمایش قرار گیرد .
žاگر استریل کردن بدفعات کمتری انجام می شود در هر باری که عمل استریلیزاسیون  انجام میگیرد عمل نمونه برداری انجام شود.
žنکته مهم :

  هر بار که لوازم ایمپلنت درون دستگاه قرار می گیرد دستگاه باید مانیتور شود.

مانیتورینگ شیر خشک و محصولات غذایی در بیمارستان

اگر شیر خشک در آشپزخانه تهیه می شود کشت روتین هفتگی لازم است.

بررسی باید شامل عوامل روده ای و گوارشی نظیر سالمونلا وشیگلا باشد.

در هر صورت رعایت شرایط بهداشتی  ضروری بوده و انجام کشت باید امری جانبی تلقی شود.

نمونه برداری و کشت مایع دیالیز

نمونه برداری حداقل ماهی یک بار

نمونه برداری از آب سیستم بلافاصله  قبل از سیکل گند زدایی باشد.

نمونه برداری از دستگاههای مختلف صورت گیرد.

نمونه گیری از خون و فر آورده های خونی

انجام کشت روتین توصیه نمی شود.

  امادر موارد ذیل باید انجام شود

کشت خون در صورت تهیه در شرایط باز

کشت خون در صورت واکنش های خونی

کشت خون در بسته های مشکوک

نمونه گیری و کشت از تجهیزات گند زدایی شده

در مورد تجهیزاتی نظیر سیستوسکوپ با توجه به میزان عفونت بیمارستانی و نظر کمیته کنترل عفونت بیمارستان

در مورد تجهیزات تنفسی در صورت ایجاد اپیدمی یا پاندمی

نیازی به کشت روتین دستگاههای  تست عملکرد ریه نمی باشد.

نیازی به کشت روتین مواد گند زدای مورد استفاده نمی باشد.

نمونه گیری  و کشت از هوا

žنمونه گیری و کشت از هوا به طور روتین اندیکاسیون ندارد مگر در موارد زیر:
.1مانیتورینگ مداوم در محلهایی که در انجا مواد دارویی تهیه می شود.
.2اطاق عمل آن هم در موارد خاص
.3برای بررسی اپیزودهای مشکوک عفونی که راه انتقال آنها از طریق هوا است.

کشت روتین از هوا فقط در بیمارستانهایی که بیماران شدیداً ایمنوساپرس دارندتوصیه می شود(بویژه از نظر قارچ)

نمونه گیری و کشت از کف زمین و سایر سطوح

شواهدی وجود ندارد که آلودگی کف زمین یا میز کنار تخت بیمار (در هر حد و میزانی) ارتباط مستقیم با افزایش خطر اکتساب عفونت داشته باشد.

استانداردهای ارائه شده (برای قابل قبول بودن آلودگی کف زمین ) صرفاً جهت ارزیابی عمل نظافت می باشد.

کشت نقاط غیر استریل (کف زمین ، دیوارها  و...) که ارتباط واضح و روشنی با همه گیری ندارند، باعث اتلاف هزینه وانرژی می شود و اطلاعات غیر قابل تفسیری در اختیار می گذارد.

نمونه گیری از سطوح محیطی

سوآپ استریل رابا محیط استریل یا سالین استریل آغشته می کنیم واز سطح مورد نظر با حرکت چرخشی ویک طرفه سوآپ نمونه بر می داریم.

بهتر است این سطح اندازه مشخصی داشته  با شد  تا هنگام گزارش مقدار کلنی در واحد سطح گزارش شود.

تهیه نمونه وکشت راندوم از محیط یا پرسنل هم وقت گیر است وهم پر هزینه ولذا توصیه نمی شود.

نمونه گیری و کشت از آب و یخ

وجود بیش از 4 کلنی در آب و یخ بیمارستان غیر طبیعی است.

انتقال لژیونلا در آب غیر طبیعی بوده و باید از دوش های آب گرم و مخازن نگهداری آب کشت بعمل آید.

نکته:

در صورتیکه دارویی در بیمارستان ساحته یا ترکیب نمی شود ، نمونه گیری و کشت لازم نمی باشد.

روشهای نمونه گیری و کشت از دستها و پوست در بیمارستان

آسانترین روش برای کشت از دستها این است که یک سواپ استریل را با سالین استریل یا محیط کشت مناسب برای میکرو ارگانیسمهای پوست مرطوب کرده وبعد ان را به کف دستها بمالیم.(سواب کردن کف دستها)

راه دیگر این است که کف دستها را به آرامی روی محیط کشت مناسبی فشار دهیم.

هوا وانتقال عفونت

žپاتوژنهایی که احتمال انتقال آنها از طریق هوا زیاد می باشد شامل موارد زیر است.
.1ویروس اوریون
.2ویروس سرخجه
.3مایکوباکتریوم آتیپیکMAC
.4استافیلوکک طلاییS.A

توجه

هوای بیمارستان بطور طبیعی مقدار کمی استاف طلایی دارد . ولی باید خاطر نشان کرد که در اکثریت موارد این خود انسان است که منشاء واگیری عفونت است نه محیط.

کوکسیهای  گرم مثبت در اتاق عمل ، باسیلهای گرم مثبت در رختشویخانه ها و محل نگهداری زباله و باسیلهای گرم منفی در کریدورها بیشتر یافت می شوند.

کلیات و نتیجه گیری

žاگر اپیدمی در کار نباشد:
.1نمونه گیری باید به حد اقل برسد.
.2نمونه گیری و آزمایشات جز در موارد ذکر شده نباید روتین شود.
.3برای امر مراقبت و نظارت  اپیدمیک بودن مسأله مد نظر باشد.
.4هزینه کشت وکنترل عفونت بر عهده بیمارستان است نه بیمار.

اگر منشا عفونت بیمارستانی محیط یا پرسنل باشد باید از پرسنل ومحیط یا دستگاهها نمونه تهیه شودوانجام این کشتها باید براساس اثبات عفونت باشد.

یعنی قبل ازاتمام مطالعات مقایسه ای اپیدمیولوژیک،

از محیط  و پرسنل نباید نمونه گرفته شود و بعد از انجام مطالعه نیز فقط از افراد و مواد مرتبط

(با عفونت) نمونه گرفته شود.

همچنین قبل از شروع نمونه گیری و کشت ، پرسنل کنترل عفونت باید با یک میکروبیولوژیست مشورت کنند.

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |
 
نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |