قفسه سینه

چست تیوپ برای کشیدن هوا و مایعات ازاد از فضای سینه استفاده می شوند.

به اتساع مجدد ریه و حرکت بیمار به سمت فیزیولوژی طبیعی تنفس کمک میکنند.

به علت جایگذاری نادرست یا نامناسب مرگ و میر می تواند رخ دهد.

عمده تروماهای مهم توراکس می تواند به اندازه کافی توسط درناژ سینه درمان شوند.

انسزیونهای توراکس

عوارض

1.عفونت زخم
•عفونت سطحی
•عفونت سیم استرنال
•عفونت مشکوک عمقی تر(مدیاستینیت)و باز شدن شکاف استرنال
•سفتی و خشکی یکطرفه شانه متعاقب توراکوتومی:به حرکات ملایم شانه تشویق شوند
•زخم توده سرمی-اغلب بعداز کشیدگی عضله متعاقب فلاپ پوستی گسترش می یابد
2.شکستگی دنده
3.نورولوژیکال:
•صدمه عصب بین دنده ای
•صدمات شبکه عصبی بازویی وابسته به پوزیشن
•اعصاب سطحی توراسیک
4.ارتباط یافتن زخم ها و لاین ها
•زخمهای پا از ورید سافن
•زخمهای جلو بازو از شریان رادیان
•تغذیه ژژونوستومی برای مثال در جریان عمل ازوفاگوتومی یا پروسیجر راههای هوایی فوقانی

موارد کاربرد درن های سینه

•هوا

پنومو توراکس ساده

پنوموتوراکس تروماتیک

پنوموتوراکس فشاری بعداز نیدل توراکو سنتز اولیه

پنوموتوراکس راجعه یا مقاوم بعد از آسپیراسیون ساده

پنوموتوراکس خودبخودی عمده در بیمارن بالای 50سال

•مایع

همو توراکس

پلورال افیوژن

مایعات عفونی

شیلوتوراکس

•سایر

شکستگی دنده و تهویه با فشار مثبت

ایست قلبی متعاقب تروما(دو طرفه)

کنترا اندیکاسیون های نسبی

خونریزی زمینه ای

درمان با آنتی کواگولانتها

اهداف درناژ سینه

•کشیدن هوا یا مایع آزاد از فضای پلور
•اتساع مجدد ریه ها و پاک کردن فضاهای باقیمانده
•باز گرداندن مجدد فشار منفی داخل توراکس

انتخاب وسایل درناژ

درن بین دنده ای

نوزادان و بچه های کوچک                12-8 فرنچ

بچه ها و بالغین جوان                     20-16 فرنچ

بزرگسالان      هوا                         28-24 فرنچ

  مایع                   40-28 فرنچ(اغلب36-28)

درن نوع seldinger

درن های redivac

پنمودارت pneumodart

چگونگی کار گذاشتن درن سینه

در صورت امکان رضایت کلامی می گیریم.

برای پیش درمان٬ یک مخدر ٬ بنزودیازپین ها یا کتامین میدهیم

برای درمان پروفیلاکسی آنتی بیوتیک خط مشی محلی را در نظر داشته باشیم.

محدوده های ایمن را مشخص می کنیم.

1.مرز قدامی عضله پشتی بزرگ
2.مرز جانبی عضله سینه ای بزرگ
3.خط افقی بالای سطح نیپل/پنجمین دنده

پوزیشن مناسب می دهیم که حداکثر دسترسی برای ما باشد و بیمار چند دقیقه بتواند خود را نگه دارد.

دستکش و گان پوشیده و تکنیک آسپتیک رعایت شود.

بی حسی موضعی با لیدوکائین حداکثر3mg/kg

...

سیستم های درناژ

وسایل قراردادی زیر سطح آب:اساس آن یک٬ دو یا سه بطری است.سیستم های مستقل که اجازه می دهند مقدار تعیین شده ساکشن شود

وسایل متحرک:از عهده ساکشن هوا و مایع بر می آیند

وسایل فی البداهه:در محیط های سخت با وسایل در دسترس درست میشوند مثل ثابت کردن یک دستکش جراحی به انتهای چست تیوپ

مراقبت از درنهای سینه

وسایل درناژ همیشه پایینتر از سطح سینه باشند.

از پیچ خوردن متعلقات لوله ها مابین درن و مجموعه وسایل اجتناب شود.

درن کلمپ نشود.

اگر داخل بطری ها کف داشت 10-5 میلی لیتر از بین برنده کف بر پایه سلیکون ریخته شود.

جنبش و نوسان سطح آب با تنفس نشانه باز بودن درن است.

غلغل زدن وحباب دادن مداوم نشانه نشت هوا است.

اگر نشت اتفاق افتاد ساکشن با فشار کم را مدنظر داشته باشیم.

برداشتن درن

1)ریه ها کاملا متسع شوند.
2)درناژ متوقف شود یا کمتر از 100 میلی لیتر در 24 ساعت باشد.با کمترین نوسانات تنفسی
3)در آخر دم یا در طی مانور والسالوا درن برداشته شود.
4)عکس ساده ریه برای مستند کردن وضعیت ریه تکرار شود.
5)درد بیمار برای نگهداری تهویه مناسب و اتساع ریه ها کنترل شود.

عوارض

وابسته به لوله ها

درد

آسیب به ساختمانهای اساسی توراکس یا شکم (ریه ها-دیافراگم-عروق بزرگ-مجاری توراکس و نرولوژیکال)

جابجایی (در افراد فربه)

اشتباه در جایگذاری

عفونت (در اورژانس ها10-2 درصد بیماران)

سایر (نشت مداوم هوا )

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |