علامت ها و شکایات عمده در نورولوژی

Visual acuity1-تاری دید واز دست دادن ناگهانی توان بینایی

Gaze palsy2-فلج نگاه

3-فلج اعصاب 3و4و6 که به انحراف چشم و دوبینی می انجامد

4-کاستی های میدان دید به صورت همی آنوپی

Petosis5-افتادگی پلک

6-نیستاگموس

7-اختلالات مردمک

8-درد چشم

Proptosis9-بیرون زدگی چشم

تاری دید                    

بیماران مبتلا به افزایش فشار جمجمه،به دلیل انتقال فشار به اطراف عصب بینایی ممکن است از تاری دید شاکی باشند ومشکل خود را به صورت کدر دیدن اشیاء ومحیط،تار بودن اجسام و یا احساس وجود مه یا ابر در جلوی چشم بیان کنند

افتراق تاری دید وکاهش بینایی ناشی از نوریت عصب بینایی:

در نوریت:آسیب معمولا یک طرفه وکاهش بینایی شدید است،به طوری که بیمار  توان دید خود را از دست میدهد واحساس کوری کامل میکند

در ادم پاپی:ضایعه 2طرفه بوده وتوان بینایی اختلال شدیدی پیدا نمی کند.

در دو مورد:بررسی ته چشم تورم دیسک را نشان میدهد.

باید یادآور شد که در عیوب انکساری،شروع میگرن وگلوکوم نیز ممکن است بیمار از تاری دید شاکی باشد.همچنین تاری موقتی وعودکننده از نشانه های بسیار مهم ایسکمی زدگذر مغزی می باشد.در کاتاراکت نیز یکی از شکایات بیمار تاری دید است.

آتروفی عصب بینایی            

در صورت تداوم و عدم درمان ادم پاپی،همچنین پس از نوریت اپتیک ،عروق عصب بینایی کاهش یافته،سر عصب رنگ پریده ودر مواردی سفید رنگ وحدود آن کاملا مشخص میگردد،در این صورت توان بینایی شدیدا کم شده یا حتی کوری کامل بروز می نمایدکه این حالت به آتروفی عصب بینایی موسوم می باشد.

علل شایع و مهم آسیب عصب بینایی:

1-بیماریهای پوشش میلین(مالتیپل اسکلروزیس)

2-به دنبال ادم پاپی بلند مدت(هیدروسفالی،تومورهای مغزی)

3-ضربه ها و شکستگی های کاسه چشم

4-متابولیک،سمی ودارویی(دیابت،الکل متیلیک،کلروکین)

5-تومورها(آدنوم هیپوفیز،گلیوم عصب بینایی)

6-عفونی(نوروسیفلیس،ایدز)

7-عروقی(فشار خون بالا،آمبولی سرخرگ چشمی)

8-کلاژن-واسکولر(آرتریت تمپورال)

9-ارثی و دژنراتیو(سندرم لبر)

10-مسایل موضعی خود کره چشم(گلوکوم)وآتروفی ثانویه به آسیبهای دژنراتیو شبکیه(رتینیت رنگدانه ای)

فلج نگاه                 gaze palsy     

اگر مراکزمربوط به نگاه که حرکات هماهنگ چشمها به اطراف را کنترل می کند دچار آسیب شود حالتی به نام فلج نگاه بروز می کند .

افتراق فلج نگاه از فلج اعصاب چشمی:

در فلج اعصاب چشمی:چشم به طرف آسیب دیده انحراف پیدا می کند.

در فلج نگاه:با وجود فلج نبودن اعصاب چشمی وعدم انحراف در چشمها،بیمار نمی تواندهردو چشم را به سمتی که می خواهد حرکت دهد.

انواعی از فلج نگاه:

1-آسیب تخریبی یک لب پیشانی:انحراف چشمها به طرف ضایعه

2-آسیبهای 2طرفه لب پیشانی:بیمار نمی تواند چشم خود را به طور ارادی به هرطرفی که می خواهد حرکت دهد.

3-ضایعات ناحیه پره تکتوم مغز میانی:سندرم پاریناد(فلج حرکات توام چشمها رو به بالا)

انواعی از فلج نگاه              

4-skew deviation: (در آسیبهای ساقه مغز ومخچه)یک چشم از چشم دیگر بالاتر قرار می گیرد وبیمار دوبینی عمودی خواهد داشت.(vertical diplopia)

5-Oculogyric crisis:اسپاسم توام ماهیچه های چشم به سمت بالا ویکی از طرفین همراه با دیستونی گردن ودهان که در اثر مصرف داروهای فنوتیازین،صرع ویاپارکینسونیسم بعداز انسفالیت بروز می کند.

فلج اعصاب حرکتی کره چشم       

زوج های 3،4و6 مربوط به حرکات کره چشم  به اطراف هستند ودر فلج هر یک از آنها انحراف چشم بروز می کند و بیمار از دوبینی شاکی خواهد بود.

آسیب مرکزی یا محیطی؟

آسیب مرکزی در ساقه مغز،جایی که عصب هنوز خارج نشده است وجود دارد که همراه است با نشانه های نرولوژیک دیگر:ضعف اندامها،تغییر رفلکسها و گاهی اشکالات حسی

آسیب محیطی پس از خروج از مرکز آن مثلا در کف جمجمه که معمولا نشانه های گرفتاری نرون مرکزی وجود ندارد.

   اختلالات میدان بینایی           

اعصاب نیمه گیجگاهی هرچشم به قشر بینایی همان سمت می رود ولی رشته های مربوط به نیمه داخلی در کیاسمای بینایی تقاطع کرده،به قشر بینایی طرف دیگر سیر میکند ،اگر آسیبی به مسیر بینایی وارد شود،اختلالی در میدان بینایی بروز میکند.

انواع آسیب :

_تنه عصب بینایی         کوری همان چشم

_کیاسمای بینایی          اختلا ل میدان دید در بخش گیجگاهی دو طرف

_راه بینایی پس از کیاسما           همی آنوپی هم نام در چشمها

_لب گیجگاهی          اختلال در 4/1بالایی میدان دید هر دو چشم

_لب آهیانه          اختلال در 4/1پایینی میدان دید هر دو چشم

_لب پس سری          اختلال یک نیمه میدان بینایی هر دو چشم

      Petosisافتادگی پلک    

در پتوز بیمار نمی تواند پلک خود را به سمت بالا ببرد ودر موارد شدید چشم کاملا بسته می شود ممکن است یکطرفه یا 2طرفه،خفیف یا کامل باشد.

انواع پتوز:

_فلج زوج 3مغزی:معمولا پتوز کامل و همراه با گشادی کامل مردمک

_سندرم هورنر(آسیب سمپاتیک):پتوز ناقص

_میوپاتی ها:پتوز 2طرفه و ناکامل

_میاستنی گراو:از خفیف تا شدید

_مادرزادی:معمولا 2طرفه و از بدو تولد وجود دارد

_آسیبهای موضعی خود پلک:سلولیت،تومورهای داخل چشم،تورم شدید پلک وسیاه زخم اطراف پلک و چشم

_هیستری

_به طور جبرانی برای رفع 2بینی

نیستاگموس                   

حرکات غیر ارادی،منظم ولرزشی چشمها که به صورت پاندولی(حرکات رفت و برگشتی چشم یکسان است) وپرشی(2 مرحله دارد:فاز تند،فاز کند)دیده میشود.

بررسی نیستاگموس:مانند معاینه حرکات چشمها ولی باید انگشت خود را از میدان دید بیمار خارج ننماییم،در غیر این صورت نیستاگموس کاذب بروز میکند.

علل نیستاگموس:

*مادرزادی

*علل چشمی

*بیماری های لابیرنت

*آسیبهای عصب هشتم

*آسیبهای ساقه مغز

*بیماری های مخچه

*داروها:فنی تویین وفنوباربیتال

*علل دیگر.......

             انواع نیستاگموس         

@اپتوکینیک(فیزیولوژیک(

@مرکزی یا محیطی

@خشن:آسیبهای زاویه پل مغزی ومخچه((C-P angle

@الاکلنگی(see saw)یا آتاکسیک

@اسیلوپسی

@ocular Bobbing

@اپسوکلونوس(opspclonus)

@دیس متری چشمی((ocular dismetria

اختلالات مردمک                

 معمولا در معاینه مردمک ممکن است یکی از حالات زیر مشاهده شود:

1_گشادی مردمک((Mydriasis

2_تنگی مردمک((Miosis

3-هیپوس((Hippus

4_نابرابری مردمکها((Anisocoria

5_مردمک آرگایل روبرتسون((Argyll robertson pupil

6_مردمک هولمز-آدی((Holmes-Adi pupil یا مردمک میوتونیک

7_مردمک مارکوس گان((Marcus Gunn pupil

  میوزیس و میدریازیس             

تحریک اعصاب سمپاتیک          ماهیچه های شعاعی        گشادی مردمک

تحریک اعصاب پاراسمپاتیک              عضلات حلقوی         تنگی مردمک

مواردی که سبب میدریازیس می شود:

1_در آسیبهای عصب 3به دلیل اختلال عملکرد پاراسمپاتیک وبرتری یافتن سمپاتیک

2_فتق مغزی،به علت افزایش   ICP

3_مرگ مغزی

4_ریختن داروهایی مثل آتروپین در چشم

 

5_مسمومیت با بلادونا

علل میوزیس                   

مواردی که سبب میوزیس می شود:

1_خونریزی پل مغزی

2_مسمومیت با مرفین

3_مسمومیت با مواد آلی فسفردار

4_خونریزی در تالاموس(در بعضی حالات)

5_سندرم هورنر:تنگی مردمکها،افتادگی خفیف پلک و عدم تعریق در سمت مبتلا

انواع مردمک                  

مردمک آرگایل روبرتسون:

مردمکهایی هستند کوچک،نامنظم و نابرابرکه به نور پاسخ نمی دهندولی تطابق(پاسخ نزدیک)انجام می دهندو معمولا از ویژگی های سیفلیس عصبی است که در این صورت دو طرفه می باشد.

مردمک Holmes-Adieیا مردمک میوتونیک:

این نوع مردمک نسبت به نور واکنش نشان نمی دهد ولی تطابق انجام می دهد.

این نوع در فضای تاریک خیلی آهسته پس از 10 دقیقه گشاد میشود وبا تاباندن نور پیوسته به آرامی منقبض می گردد.معمولا یک طرفه بوده،در خانمهای جوان بیشتر است.

مردمک مارکوس گان:

هنگامی که عصب بینایی یک چشم آسیب ببیند،رفلکس نوری مردمک همان چشم کاهش یافته یا از بین میرود.چنانچه نور چراغ قوه به چشم سالم تابانده شود،هردو مردمک منقبض میگردند( (Consensual reflex ولی اگر نوراز چشم سالم به چشمی که نوریت اپتیک دارد تابانده شود،مردمک این چشم نه تنها تنگ نمی شود بلکه از حالت طبیعی هم گشادتر می گردد،که به این پدیده مردمک مارکوس گان می گویند.

انواع مردمک                   

هیپوس:

یک پدیده غیر مرضی است که در آن مردمک با تاباندن نور پیوسته،به طور متناوب تنگ و گشاد می گردد.

آنیزوکوریا:

به نابرابری مردمکها گفته می شود که بطور طبیعی در 20%مردم وجود دارد.این اختلاف اندازه نباید بیش از 6/. میلی متر باشد.

دردهای کره چشم              

ساختمانهای چشمی حساس به درد عبارتند از:

قرنیه،ملتحمه،صلبیه،عنبیه،اجسام مژگانی ومشیمیه

 

اورژانسی ترین مواردی که سبب درد چشم می گردند:

گلوکوم با زاویه بسته وآسیب های قرنیه می باشد

بیرون زدگی چشم              

علل بیرون زدگی چشم:

#بیماری های غدد درون ریز:graves disease

#نئوپلاسم اولیه:گلیوم عصب بینایی

#نئوپلاسم ثانویه:کارسینوم متاستاتیک از ناحیه نازوفارنکس

#ضربه

#آسیبهای عروقی: (c-c fistula  )

#بیماری های عفونی:سلولیت کاسه چشم و سیاه زخم

#بیماری های گرانولوماتوز:سارکوئیدوز

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ |